Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların denklik işlemleri için yeni düzenleme

YÖK’ün Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre, yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların Türkiye’deki denklik işlemlerinde dil belgesi zorunlu olacak, sıralama kuruluşlarının en az 3’ünde ilk 400’lük dilim içerisindeki üniversitelerden mezun olanlar bu uygulamadan muaf tutulacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le 2017 tarihli düzenlemede değişiklik yapıldı.

Değişiklikle yurt dışındaki üniversitelerden mezun olup Türkiye’de denklik başvurusu yapan adayların öğrenim gördüğü programın dili inceleme kriterleri arasına alındı.

Buna göre, önceki yönetmeliğin 4. maddesinin (ğ) bendi, “Öğrenim görülen program dilinde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puan/belge…” şeklinde değiştirildi. Bu belge, tanıma veya denklik başvurusu sırasında zorunlu hale getirildi.

Aynı maddeye eklenen hükümle, yükseköğretime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının en az 3’ünde ilk 400’lük dilim içerisinde yer alan üniversitelerden mezun olanların bu uygulamadan muaf tutulması kararlaştırıldı.

BELGE, BAŞVURU SIRASINDA İBRAZ EDİLEBİLECEK

Başvuru belgelerinin arasına eklenen yabancı dil başarı puan belgesi, başvuru sırasında ibraz edilebilecek.

Adayın öğrenim gördüğü programın eğitim diline ilişkin belgenin uygunluğu, mezuniyet tanıma belgesi ve diploma denklik belgesi başvuruları incelenirken denetlenecek.

Söz konusu dil belgesinin süresi içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgenin başarı şartlarını taşımaması halinde denklik başvurusu reddedilecek.

Öğrenim görülen programın dilinde daha önce YÖK tarafından kabul edilen bir sınavın bulunmaması halinde, hangi sınavların kabul edileceği ve başarı puanının ne olacağı YÖK tarafından belirlenecek.

KAZANIMLARLA İLGİLİ ŞÜPHELERİN GİDERİLMESİ AMAÇLANDI

YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre söz konusu düzenlemeyle, adayların öğrenimlerinin gerçekliği ile programın gerektirdiği kazanımların elde edilip edilmediği konusundaki şüphelerin giderilmesi amaçlandı.

Öğrencinin öğrenim gördüğü programın dilini bilmemesinin, programın gerektirdiği kazanımları edinemediği anlamına geldiğini belirten kaynaklar, bu şekilde mezun olunamayacağını vurguladı.

Kaynaklar, bu kazanımları elde edememesine rağmen öğrencinin mezun olmasının, ilgili yükseköğretim kurumunun nitelikli eğitim-öğretim faaliyeti yürütmediğini, düzenlediği diplomaların da herhangi eş değerliğinin olmadığını gösterdiğini belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x