‘İnfluencer marketing’ yaparken mahkemelik olmayın

Hayati ARIGAN

Bu tarz tazminat davalarından biri de manken ve oyuncu Asena Sa­rıbatur ile Nike firması arasın­da yaşandı. Sarıbatur, fotoğra­fını izinsiz sosyal medya he­saplarında kullanan dünyaca ünlü spor giyim markası ‘Ni­ke’ın Türkiye şubesine açtığı tazminat davasını kazandı.

Sarıbatur: Sosyal medya için izin vermedim

Sarıbatur ile Nike Euro­pen Operations Holland şir­keti profesyonel fotoğraf çe­kimi konusunda anlaştı. Ya­pılan sözleşmenin ardından fotoğraf çekimleri yapıldı. Ni­ke’ın Türkiye’deki Facebook ve Twitter sayfalarında Sarıba­tur’un bir fotoğrafı kullanıldı. Sarıbatur, sosyal medya ve baş­ka mecralarda fotoğrafının ya­yını için kendisinden izin alın­madığı gerekçesiyle 2014’te önce tespit davası sonra da 7 bin TL maddi, 20 bin TL ma­nevi tazminat davası açtı. Bi­lirkişi raporunda, ünlü mode­lin fotoğrafının 4 Eylül 2013’te ‘Nike Running’in Facebook ve Twitter sayfasında kullanıldı­ğına yer verildi. Bilirkişi, Sarı­batur’un da üzerinde Nike ya­zılı 6 fotoğrafı kendi blogunda paylaştığını belirtti.

Nike: bizimle ilgisi yok

İstanbul Fikri ve Sınai Hak­lar Hukuk Mahkemesi’ndeki davada Nike European Opera­tions Netherlands B.V. şirketi­nin avukatı, “Müvekkilim ile davacı arasında hiçbir huku­ki ilişki yoktur. Müvekkilimin medya ve reklamcılık hizmet­lerini aracı ajans yapmaktadır. Fotoğrafları çekildiyse ve izin­siz kullanıldıysa muhatap bu ajanstır. Nike ürünleri giyerek çektirdiği fotoğraflarını yayın­layan davacının açtığı davayı mahkemenin takdirine bırakı­yor ve davanın reddini istiyo­ruz” dedi.

Mahkeme 10 yıl sü­ren davanın ardından Nike fir­masının Sarıbatur’a 603 TL maddi, bin TL de manevi taz­minat ödemesine ve fotoğrafın sosyal medyadan kaldırılması­na karar verdi.Telif sözleşmele­ri konusunda görüşüne başvur­duğumuz Telif Hukuku uzmanı Av. Teknail Özderyol, 5846 sayı­lı kanunda belirlenen şekle göre uyulmadan yapılan sözleşme­lerin geçersiz olması sebebiyle bazı durumlarda eser sahibinin haklarını devraldığını sanan ki­şiler aleyhine üzücü sonuçlar doğabildiğini söyledi.

Kanunda eser sahibinin söz­leşme ile bir başkasına devre­debileceği hakların “mali hak­lar” olarak belirlendiğini ifade eden Av. Teknail Özderyol, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 52. maddesinde eser sahibin­den devir alınacak haklarla ilgi­li sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığını kaydetti. Özderyol, bu tür ayrın­tılara dikkat etmeksizin hazırla­nan sözleşmelerin ileride sorun oluşturduğuna dikkat çekti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x